Veľkoformátovú tlačiareň určenú pre tlač technických výkresov poznáme najčastejšie pod názvom ploter. Tento názov vychádza z anglického plotter, čo v preklade znamená súradnicový zapisovač. Názov súradnicový zapisovač bol na počiatku éry plotrov naozaj veľmi výstižný, nakoľko prvé tlačiarne pre tlač technických výkresov boli zariadenia, ktoré behali s perom po papieri v dvoch súradnicových osiach X a Y. To znamená, že prvé plotre boli skôr vektorové tlačiarne, ako rastrové. A neboli tiež moc rýchle.

 

Iba čiary

 

Pokiaľ ste chceli na týchto strojoch nechať vytlačiť obdĺžnik, ktorý bol vyplnený farbou, ploter musel vlastne nakresliť veľa čiar blízko pri sebe. A to určite na rýchlosti vytlačeného výkresu nepridalo. Celkom rýchlo sa prešlo na systém, kde sa pero pohybovalo iba v horizontálnej rovine a vertikálny posun zabezpečoval samotný papier, ktorý bol navinutý na otáčavom bubne.

historia velkoformatovej tlace bubnovy ploter Calcomp 565

(bubnový ploter Calcomp 565 – rok výroby 1959)

Zaujímavosťou na tomto plotri bolo, že posun papiera zabezpečoval bubon, ktorý mal na svojom okraji výstupky. Na tieto výstupky sa nasadil papier, ktorý bol po okrajoch dierovaný. Tento princíp fungoval až 20 rokov, keď v roku 1980 spoločnosť Hewlett-Packard predstavila malý a ľahký model HP 7470. Tento model prišiel s vylepšením prítlačného kolieska, ktoré posúvalo papier. Neskôr sa produkcie dostali plotre, ktoré mali hlavu s viacerými perami a bolo tak možné kresliť (tlačiť) výkresy s viacerými farbami bez nutnosti manuálne vymieňať perá v kresliacej hlave plotra.

Samostatnou kategóriou plotrov, ktorá sa začala uplatňovať približne od roku 1980 boli tzv. pantografové plotre. Pracovali na princípe motorizovaného pantografu, kde papier bol vlastne nepohyblivý podklad a na tento podklad pero upevnené na pantografe vykresovalo obraz. Toto pero bolo schopné operovať v oboch osiach X aj Y. Presnosť pohybu zabezpečoval krokový motorček. Ako takýto ploter fungoval si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

Veľkoformátová tlač dnes…

 

Dnes sa pre tlač technických výkresov používajú hlavne atramentové veľkoformátové tlačiarne. Mechanický princíp takejto veľkoformátovej tlačiarne, či už pre reklamnú tlač, alebo technickú tlač výkresov je vlastne rovnaký ako Vaša domáca atramentová tlačiareň. Akurát vo veľkom. Teda hlavne v širokom. Aj v našich atramentových veľkoformátových plotroch jazdí tlačová hlava, ktorá pomocou mikroskopických trysiek prenáša atrament na papier. Papier je navinutý na tzv. plotrovej role, kde môže byť návin aj 150 metrov. To znamená, že čisto teoretický takáto tlačiareň dokáže vytlačiť výkres o dĺžke 150 metrov. Samozrejme prax je iná 🙂 Najväčší výkres vytlačený vo WIGGERI mal 7 metrov na dĺžku a bol tlačený na plotrovú rolku šírky 1067mm.