Velkoformatove kopirovanie skenovanie

ploter pre plotrovanie vykresov s kopirovanim a skenovanim vykresov