Letáky a plagáty, skladačky a menu na stôl

Letáky a plagáty, skladačky a menu na stôl

Letáky a plagáty, skladačky a menu na stôl Leták je najbežnejšou formou tlačovej reklamy. Letáky a plagáty ešte stále aj dnes nájdete naozaj všade okolo vás. Letáky sú často distribuované vo veľkom náklade do poštových schránok, plagáty nás upozorňujú na blížiace sa...