V tlačiarenskom (alebo tiež polygrafickom) slovníku sa pre označenie farebnosti tlače používajú výrazy ako 1+0, 1+1, 4+1 a iné. Pri tomto označení sa tiež môžete stretnúť s označením v tvare 1/0, 1/1, 4/1, atď.
Rozdiel je iba v použitom znamienku „/“ namiesto „+„. Význam však ostáva rovnaký, a v dnešnom krátkom článku si ho rýchlo vysvetlíme.

Ako ste si mohli všimnúť z nadpisu, tieto čísla označujú farebnosť tlače. Teda akými farbami budú potlačené jednotlivé strany hárku (listu papiera). Pri digitálnej tlači používame 3 základne farby, plus čiernu farbu. Aj keď čiernu farbu vieme namiešať aj pomocou troch základných farieb, je lacnejšie vyrobiť čierny atrament. Preto sa používa čierny toner samostatne.
Takýto farebný model označujeme CMYK – prvé tri písmena sú začiatočné písmena farieb v angličtine,
K – znamená Key = kľúčová farba

  • CYAN (azúrová)
  • MAGENTA (purpurová)
  • YELLOW (žltá)
  • BLACK (čierna)
farebnosť tlače CMYK farby

Teraz keď už vieme, že digitálna tlač pozostáva z 4 základných farieb, budeme vedieť jednoducho pochopiť skratky 1+0, 1+1, 4+1. V jednoduchosti môžeme povedať, že:
4 = plnofarebná tlač
1 = tlač jednou farbou (v digitálnej tlači najčastejšie čierna. Môže to byť aj jedna z farieb CMY, alebo napríklad pri ofsetovej tlači to môže byť jedna z farieb PANTONE. Dobrým príkladom je tlač hlavičkového papiera, kde je sa používa iba jedna farba pre tlač loga firmy, no nemusí byť čierna)
0 = strana ostáva nepotlačená

Samotné označenie niečo + niečo nám teda určuje ako bude hárok papiera potlačený:

1+0
Znamená jednostrannú tlač. Väčšinou sa jedná o čiernobielu tlač, ale ako sme si povedali vyššie, v ofsetovej tlači to môže byť aj iná farba.

1+1
Toto označenie znamená obojstrannú čiernobielu tlač. Prípadne pri ofsetovej tlači, to tiež môže byť obojstranná tlač jednou farbou, ktorá je vopred určená.

4+0
Označuje jednostrannú plnofarebnú tlač. Číslo 4 nám určuje, že pri tlači budú použité všetky farby CMYK modelu, zatiaľ čo číslo 0 hovorí o tom, že druhá strana hárku ostáva nepotlačená.

4+1
V takomto prípade sa jedná o plnofarebnú tlač z jednej strany, a čiernobielu tlač z druhej strany hárku.

4+4
Obojstranná plno farebná tlač.