Čo je to vlastne ploter

Čo je to vlastne ploter

Veľkoformátovú tlačiareň určenú pre tlač technických výkresov poznáme najčastejšie pod názvom ploter. Tento názov vychádza z anglického plotter, čo v preklade znamená súradnicový zapisovač. Názov súradnicový zapisovač bol na počiatku éry plotrov naozaj veľmi výstižný,...
Letáky a plagáty, skladačky a menu na stôl

Letáky a plagáty, skladačky a menu na stôl

Letáky a plagáty, skladačky a menu na stôl Leták je najbežnejšou formou tlačovej reklamy. Letáky a plagáty ešte stále aj dnes nájdete naozaj všade okolo vás. Letáky sú často distribuované vo veľkom náklade do poštových schránok, plagáty nás upozorňujú na blížiace sa...