Tlačiarenský slovník I. – farebnosť tlače

Tlačiarenský slovník I. – farebnosť tlače

V tlačiarenskom (alebo tiež polygrafickom) slovníku sa pre označenie farebnosti tlače používajú výrazy ako 1+0, 1+1, 4+1 a iné. Pri tomto označení sa tiež môžete stretnúť s označením v tvare 1/0, 1/1, 4/1, atď. Rozdiel je iba v použitom znamienku „/“...