Čo je to vlastne ploter

Čo je to vlastne ploter

Veľkoformátovú tlačiareň určenú pre tlač technických výkresov poznáme najčastejšie pod názvom ploter. Tento názov vychádza z anglického plotter, čo v preklade znamená súradnicový zapisovač. Názov súradnicový zapisovač bol na počiatku éry plotrov naozaj veľmi výstižný,...